Specjaliści

Monika Robakiewicz-Wiśnicka

Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR I i II stopnia, Brainspotting I stopnia, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopień, Oligofrenopedagog, Interwent kryzysowy

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, certyfikowanym terapeutą EMDR, behawioralnym i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz interwentem kryzysowym z długoletnim doświadczeniem. W Pracowni Terapeutycznej „Punkt” pracuję z osobami borykającymi się z depresją, lękami, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, PTSD, Complex PTSD.

W swojej pracy wykorzystuję różne metody terapeutyczne dostosowując je do potrzeb indywidualnych swoich pacjentów. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzinami w zależności od potrzeb. Przykładam dużą wagę do znalezienia przyczyn zgłaszanych problemów i ich rozwiązań długofalowych. Jestem założycielką Pracowni Terapeutycznej „Punkt”. Dokładam wszelkich starań do jakości usług świadczonych przez naszych specjalistów, kładąc duży nacisk na stałą współpracę zespołu i podnoszenie kwalifikacji zgodnie z najnowszymi technikami pracy terapeutycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR Europe oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, a także współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2009).

Misja:

Największą wartością jest dla mnie drugi człowiek. Sprawia mi ogromną przyjemność i zaszczyt towarzyszenia pacjentom podczas procesu terapeutycznego w drodze do zmiany ku lepszemu życiu.

Zajmuję się:

 • pracą z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami dysocjacyjnymi,
 • pomocą osobom doświadczającym różnych kryzysów życiowych takich jak, rozwód, utrata sensu życia, choroba, strata bliskiej osoby,
 • pracą z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami rozwoju, ADHD, autyzmem,
 • pracą z rodzicami doświadczającymi różnych trudności wychowawczych z dziećmi,
 • pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • pomocą osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, po doświadczeniach traumatycznych,
 • pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi po doświadczeniach traumatycznych,
 • diagnozą i poradnictwem psychologicznym,
 • szkoleniami kadry pedagogicznej,
 • szkoleniami i warsztatami z leczenia traum

Kwalifikacje:

 • Psychologia studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Specjalizacja z terapii systemowej
 • Specjalizacja z przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci
 • Kursy z oligofrenopedagogiki i pedagogiki
 • Terapia behawioralna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień
 • Terapia EMDR I i II stopień
 • Brainspotting I stopień

Szkolenia z terapii EMDR:

 • „Trauma złożona w terapii EMDR”
 • „Trauma złożona, dysocjacja i EMDR”
 • „Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby”
 • „EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych. Podejście Progresywne”
 • „Zaburzenia konwersyjne w EMDR”
 • „Rany duszy, ból ciała – EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu”
 • „Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły”
 • „Terapia EMDR w pracy z zaburzeniami osobowości”
 • „Praca w podejściu EMDR w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych”
 • „EMDR w leczeniu depresji: podstawy kliniczne”
 • „Terapia EMDR w zaburzeniach depresyjnych: trudności związane z doświadczeniami separacji i zaniedbania w dzieciństwie, zaburzenie dwubiegunowe”
 • „Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (faza I)”
 • „Dysregulacja emocjonalna w terapii EMDR”
 • „Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – poziom I i II”
 • „Terapia EMDR w pracy z dziećmi”
 • „Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia więzi”
 • „Terapia EMDR w pracy z parami”

Szkolenia z zakresu:

 • szkolenia z zakresu leczenia traum
 • diagnozy zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i mlodzieży
 • zaburzeń dysocjacyjnych
 • leczenia złożonych zaburzeń pourazowych
 • pracy z dziećmi i młodzieżą
 • diagnozy i terapii zaburzeń zespołu więzi
 • treningu umiejętności społecznych
 • treningu uważności
 • liderów grup treningu family connections z terapii dialektyczno-behawioralnej dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza

Magdalena Ossowska

Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, współzałożycielka Pracowni Terapeutycznej „Punkt”.

W pracowni terapeutycznej „Punkt” pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi. Pomagam w uporaniu się z kryzysami oraz przeżyciami traumatycznymi. Pracuję w obszarze lęku, depresji, zaburzeń osobowości. Wspieram rodziców oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD oraz spektrum autyzmu.

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowo posiadam certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej.
Ukończyłam psychologię oraz psychotraumatologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie wielu szkoleń z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz z terapii traumy prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR, a także członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Pracuję wykorzystując różne podejścia terapeutyczne w zależności od potrzeb indywidualnych moich Klientów. W pracy wykorzystuję terapię systemową, poznawczo-behawioralną, terapię traumy i EMDR. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję superwizji.

Prócz praktyki prywatnej wspieram dzieci oraz osoby dorosłe w prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo biorę udział w projekcie finansowanym przez MCPS Seniorzyjuniorzy.pl – prowadzenie szkoleń oraz warsztatów w województwie mazowieckim dla seniorów. Wspieram również Lotnisko Chopina jako interwent kryzysowy.

Anna Lewandowska

Psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR I i II stopnia, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR I i II stopnia, psychoterapeutką systemową w trakcie całościowego szkolenia systemowego (terapia par i rodzin) organizowanego przez WTTS w Poznaniu akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam psychologię kliniczną oraz podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Uprawnienia terapeutyczne I i II stopnia w zakresie terapii traum oraz innych zaburzeń psychicznych metodą EMDR uzyskałam na szkoleniach prowadzonych przez międzynarodowych trenerów EMDR.

Pomagam ludziom poradzić sobie z konsekwencjami zdarzeń traumatycznych i praca w tym zakresie stanowi trzon mojej specjalizacji i zainteresowań. Pracuję z osobami dorosłymi w terapii indywidualnej i par oraz z rodzinami. W swojej pracy łączę metody różnych nurtów terapeutycznych, w tym terapii schematu oraz elementy pracy z ciałem, takie jak ćwiczenia uwalniające od traumy i stresu znane pod nazwą TRE® (Trauma Releasing Exercises). Swoją pracę systematycznie superwizuję.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • Podstawowy Kurs Terapii Schematu
 • ACT w Terapii Traum
 • Praca z parami w podejściu EMDR
 • Terapia uzależnień w podejściu EMDR
 • Praca z pacjentem psychotycznym w podejściu EMDR
 • Trauma złożona w terapii EMDR
 • Praca z żałobą w podejściu EMDR

Marzena Majewska

Psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR I i II stopnia, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, oligofrenopedagog

Nazywam się Marzena Majewska, jestem magistrem psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia, ukończyłam z wyróżnieniem Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie na Wydziale Psychologii. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie na kierunku Psychotraumatologia, gdzie uzyskałam dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie terapii systemowej w WTTS w Poznaniu (Wielkopolskie Towarzystwo terapii Systemowej). Jestem członkiem PTTEMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR) oraz WTTS (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Jako Oligofrenopedagog z uprawnieniami pedagogicznymi pracuję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi (ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.). Mam wieloletnie doświadczenie w  pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel i oligofrenopedagog (nauczyciel rewalidator). Mam również doświadczenie w zarządzaniu projektem międzynarodowym dla osób Głuchych i słabosłyszących, którego byłam koordynatorem. Jako nauczyciel pracowałam bezpośrednio z osobami Głuchymi w czasie realizacji projektu. Ukończyłam kurs polskiego języka migowego I i II stopnia organizowany przez PZG w Radomiu. Ponadto mam uprawnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a także z dziećmi i młodzieżą z Autyzmem i Zespołem Aspergera w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych-TUS. Nieustannie się szkolę i doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w  seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Jestem po to aby wspierać Cię w twojej podróży przez Życie, poszukać źródeł problemu, przyjrzeć się Twoim zasobom, przeanalizować wszelkie możliwe rozwiązania i dać narzędzia do przeprowadzenia zmiany. Na każdym z tych etapów będę Ci towarzyszyć i wspierać. Jestem empatyczna, rozumiem ludzi,
ich problemy i szanuję ich bez względu na trudności z jakimi się borykają. Staram się tworzyć bezpieczną przestrzeń, miejsce, gdzie poczujesz się rozumiany i wysłuchany, gdzie odważnie stawisz czoła wyzwaniom.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, parami i rodzinami.
Specjalizuję się w terapii traumy, pracuję w nurcie terapii systemowej, wykorzystuję też w pracy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) oraz Terapię Schematów. Świadczę również usługę terapii w języku angielskim dla osób angielskojęzycznych – jestem magistrem filologii angielskiej i mam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu tego języka.

Oferuję pomoc w sytuacjach:

 • Traumy proste i złożone – Zespół Stresu Pourazowego (PTSD – Posttraumatic Stress Disorder i cPTSD- Complex Postraumatic Stress Disorder)
 • Diagnoza traumy
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe i fobie
 • Stres przewlekły
 • Wypalenie zawodowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Niepełnosprawność intelektualna i niepełnosprawności sprzężone
 • Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu (w tym Zespół Aspergera)
 • Praca z uczniem ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne)
 • Diagnoza psychologiczna
 • Ocena stanu psychicznego

Terapie i konsultacje:

 • Terapia EMDR
 • Terapia traumy
 • Terapia EMDR zaburzeń odżywiania
 • Terapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Terapia par
 • Terapia rodzin
 • Terapia depresji i zaburzeń lękowych
 • Pomoc w kryzysie psychicznym/życiowym (interwencja kryzysowa)
 • Terapia osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) – zajęcia TUS-Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia uczniów ze SPE (Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi)
 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców (umiejętności rodzicielskie)
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Rozwój osobisty
 • Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi (zajęcia rewalidacyjne)
 • Warsztaty i szkolenia (m.in.: dla młodzieży, nauczycieli, rodziców)
 • Psychoedukacja
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Warsztaty z technik redukcji stresu, technik relaksacyjnych
 • Sporządzanie pisemnej opinii o stanie psychicznym osoby
 • Terapia online
 • Terapia po angielsku (Therapy In English)

THERAPY IN ENGLISH

Katarzyna Zawiślak

Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR I i II stopnia, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, w trakcie certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Ukończyłam psychologię oraz psychotraumatologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR I i II stopnia, a także członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR. Obecnie w trakcie certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dodatkowo jestem oligofrenopedagogiem oraz posiadam certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej.

Systematycznie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje terapeutyczne. Ukończyłam szkolenia takie jak:

 • Terapia EMDR w pracy z grupą
 • Terapia EMDR w pracy z parami
 • Zastosowanie terapii EMDR w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania
 • EMDR w sytuacjach kryzysowych
 • Terapia EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą I i II poziom

Pracuję z osobami będącymi w kryzysach życiowych, małżeńskich, relacjach rodzinnych i rodzicielskich. Pomagam w uporaniu się z przeżyciami traumatycznymi, PTSD, rozstaniami, przemocą.
Obszar moich zainteresowań i praktyki to osoby zmagające się z zaburzeniami lęku i nastroju, depresją, zaburzeniami osobowości, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami więzi i relacji.
Od wielu lat pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością, autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Wspieram także ich rodziny, pracując z całym systemem rodziny.

Jako terapeuta wierzę, że każdy jest w stanie przezwyciężyć trudności, po-czuć się bezpiecznie, dokonać najlepszych dla siebie wyborów. By to zrobić czasami po prostu potrzebuje wsparcia i zrozumienia zaistniałej sytuacji czy relacji.

Kwalifikacje terapeutyczne systematycznie podnoszę biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach, a moja praca podlega stałej superwizji.

Andrzej Tyszka

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR i Brainspotting I stopnia. Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie szkoły Ericksonowskiej.

Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Pracuję w nurcie Ericksonowskim, w swojej praktyce korzystam m.in. z technik: EMDR, Brainspotting. Pomagam osobom doświadczającym depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, PTSD i Complex PTSD.

Czym jest dla mnie psychoterapia?

Psychoterapia to proces którego celem jest zmiana umożliwiająca klientowi poprawę w  codziennym funkcjonowaniu, a także odnalezienie satysfakcji, radości i życiowej energii.

Pracuję z pacjentami:

Mam 6 lat doświadczenia zawodowego.

Metody pracy:

 • techniki wykorzystywane w psychoterapii ericksonowskiej,
 • Terapia EMDR
 • Terapia Przedłużoną Ekspozycją
 • Terapia Przetwarzania Poznawczego
 • Brainspotting.

 

Obszary, w których pomagam:

 • depresja,
 • lęk,
 • zaburzenia osobowości,
 • traumatyczne doświadczenia,
 • PTSD,
 • Complex PTSD.

Moje doświadczenie:

 • poradnictwo psychologiczne dla osób wielokrotnie wykluczonych, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w ramach wielu projektów, świadczenie usług w zakresie interwencji kryzysowej,
 • Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin “Krok po Kroku”, praktyki zawodowe pod kierunkiem dr Moniki Suchowierskiej,
 • Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego, prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, doradztwo psychologiczne,
 • doświadczenie zawodowe zdobywałem także współpracując z prywatnymi gabinetami psychoterapeutycznymi.

 

 Moje wykształcenie:

 • psycholog, specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • psychotraumatolog, specjalistyczne studia podyplomowe, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • terapeuta EMDR, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym PTBST
 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Polski Instytut Ericksonowski.

 

Dodatkowe szkolenia:

 • Brainspotting (2022),
 • EMDR (2018)
 • Psychotraumatologia (2018)
 • członek Polskiego Towarzystwa EMDR,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Konsultacje w językach:

 • polski

WSPÓŁPRACUJEMY

Katarzyna Rostecka

 

Jestem Trenerką Rozwoju Osobistego w metodzie Komunikacji Opartej na Empatii, Refleksoterapeutką  i Instruktorką Hatha Jogi. Skończyłam Psychosomatykę i Somatopsychologię na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

W praktyce wykorzystuję ruch i oddech jako narzędzia służące integrowaniu ciała i psychiki. Praca z ciałem ma szczególne znaczenie w przypadku przewlekłego stresu, bólu  i chorób o podłożu psychosomatycznym, problemów z oddychaniem a także jest bardzo ważnym elementem terapii traum.

W moim życiu i pracy stawiam na ruch dla przyjemności, na pełny uwalniający oddech i odczuwanie lekkości. Praktykuję jogę od ponad 20 lat. Doświadczyłam tego, że uwalnianie napięć z ciała prowadzi do lepszego, pełniejszego życia a także do poprawy zdrowia.

Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, dostosowane do potrzeb uczestników.

sowane do potrzeb uczestników.

Klara Sztyler-Małek

Psycholog, Pedagog, Terapeuta EMDR I i II stopnia, Interwent kryzysowy, Doradca rodziny Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopień, Trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Nazywam się Klara Sztyler-Małek z wykształcenia oraz z pasji jestem psychologiem i pedagogiem. Prowadzę konsultacje z zakresu psychologii oraz terapii Traumy BRAINSPOTTING oraz terapii EMDR i TSR. Pomagam zrozumieć wewnętrzne potrzeby oraz zachodzące w nas zmiany, po to abyśmy mogli lepiej funkcjonować w otaczającym nas świecie. Pomagam w samorozwoju i samoregulacji.
Pomagam również rodzicom w rozumieniu ich pociech, na wielu płaszczyznach, po to aby rodzice wiedzieli jak zaspokajać potrzeby rozwojowe dziecka. Stosuję głównie Terapię Brainspotting, Terapię EMDR, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz Gestalt.
W Fundacji Mamy Wołomin pracuję z rodzinami, dziećmi, dorosłymi, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, z depresją,
z lękami, zaburzeniami odżywiania, PTSD, Complex PTSD, z zaburzeniami osobowości.
W Pracowni Punkt pracuję z osobami, które chcą się rozwijać, z tymi którzy stracili bliskie osoby, oraz z rodzinami w celu uregulowania systemu.
W swojej pracy wykorzystuję różne metody terapeutyczne dostosowując je do potrzeb indywidualnych swoich pacjentów.
Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Zapraszam na konsultację w twojej ważnej sprawie.
Praca w języku polskim, angielskim, rosyjskim.

Oferta: 

 • Praca ze stratą (indywidualna i grupowa)
 • Praca z dziećmi i młodzieżą i rodziną
 • Praca z traumą transgeneracyjną
 • Praca z traumą pourazową
 • Rozwój własny
 • Biorezonans
 • Szkolenia

Ukończyłam specjalizacje:

 • Psycholog kliniczny
 • Pedagogika
 • Branspotting – terapia traumy
 • Terapia EMDR – praca z traumą i sytuacjami stresogennymi
 • Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Stres w organizacji
 • Dopasowywanie do zespołów
 • Jak motywować ludzi
 • Praca w zespołach
 • Zarządzanie kadrami
 • Przeciwdziałanie przemocy
 • Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom

Szkolenia Brainspotting:

 • Brainspotting level I
 • Brainspotting level II
 • Brainspotting Kids and Adolescents
 • Generational Brainspotting
 • Wavespotting

Zajmuję się:

 • Pracą z rodzicami doświadczającymi różnych trudności wychowawczych z dziećmi,
 • Pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • Pomocą osobom – dzieciom czy dorosłym – doświadczającym różnych kryzysów życiowych takich jak, rozwód, utrata
 • Sensu życia, choroba, strata bliskiej osoby,
 • Pomocą osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, po doświadczeniach traumatycznych,
 • Pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi po doświadczeniach traumatycznych,
 • Pracą z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami rozwoju, ADHD, autyzmem,
 • Pracą z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami dysocjacyjnymi,
 • Skoleniami kadry pedagogicznej.

Kwalifikacje:

 • Psychologia studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień
 • Terapia EMDR I i II stopień
 • Pedagogika
 • Brainspotting

Szkolenia z terapii EMDR o tematyce:

 • Leczenie depresji w EMDR
 • Praca w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych w EMDR
 • Praca z dziećmi w podejściu EMDR
 • Praca z żałobą w podejściu EMDR
 • Praca z parami w podejściu EMDR
 • Praca z bólem fizycznym ciała o podłożu psychosomatycznym w EMDR
 • Leczenie zaburzeń odżywiania w EMDR
 • Praca z dysocjacją w EMDR
 • Praca z grupami w sytuacjach kryzysowych lub nagłych w podejściu EMDR
 • Trauma złożona i dysocjacja w podejściu EMDR
 • Praca z pacjentem psychotycznym i zaburzeniami osobowości w EMDR

Agnieszka Witkowska

Terapeuta RTT®,  Certyfikowany Hipnoterapeuta, Praktyk Brainspotting, Coach

Ukończyłam szkołę terapii Rapid Transformational Therapy (w skrócie RTT®) oraz Studia Podyplomowe z Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

RTT® to hybrydowa terapia stworzoną przez brytyjską terapeutkę Marisę Peer. Jest to forma terapii łącząca najbardziej efektywne techniki z różnych nurtów terapeutycznych, w tym m.in. hipnoterapii, terapii traumy, terapii behawioralno-poznawczej, terapii Gestalt, TSR oraz mindfulness i NLP. Dzięki wykorzystaniu płytkiego transu hipnotycznego pozwala dotrzeć do źródła problemu zapisanego w naszej podświadomości, przepracować go i wspomóc budowanie nowych połączeń nerwowych, tak aby efekt terapeutyczny był szybki i trwały. Dodatkowo w swojej pracy wykorzystuję Brainspotting i wiele innych narzędzi, tak aby móc kompleksowo wesprzeć moich Klientów. Człowiek jest moją fascynacją dlatego ciągle się doszkalam, tak aby móc czerpać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie terapii. Obecnie jestem w trakcie programu podyplomowego z psychotraumatologii prowadzonego przez Trauma Research Foundation w USA. Terapię prowadzę w języku polskim i angielskim.

 

Obszary mojej praktyki to między innymi:

 • poczucie własnej wartości
 • depresja
 • problemy ze snem
 • uzależnienia
 • stres
 • lęki
 • poczucie winy
 • problemy z wagą
 • motywacja i osiąganie celów
 • trudności w sferze zawodowej
 • problemy z pamięcią i koncentracją
 • wystąpienia publiczne
 • problemy seksualne
 • problemy w relacjach
 • poczucie samotności
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • przeżywanie traumy

Wierzę, że świat można uczynić lepszym, wspierając, po kolei, jego mieszkańców w odnajdywaniu prawdziwego siebie. Wierzę też, że każdy człowiek ma w sobie wszystko czego mu potrzeba do szczęśliwego, spełnionego życia, a ja czerpię ogromną radość z możliwości towarzyszenia moim Klientom na tej drodze.

© 2023 Pracownia psychotraumatologiczna Punkt. Wszystkie prawa zastrzeżone.