O nas


Pracownia terapeutyczna „Punkt” to miejsce stworzone w celu niesienia profesjonalnej i kompleksowej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzyliśmy bezpieczną i kameralną przestrzeń, w której znajdą Państwo profesjonalne wsparcie. Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się pracą z traumą u osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Kładziemy duży nacisk na współpracę zespołu. Wykorzystujemy nowoczesne metody terapeutyczne poparte badaniami naukowymi oraz zalecanymi przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia): EMDR, terapię traumy oraz terapię poznawczo-behawioralną. Zajmujemy się pracą z osobami doświadczającymi traum na różnych etapach swojego życia. Swoją pracę opieramy na całościowym podejściu do klienta, szukając źródła doświadczanych trudności i ich rozwiązań długofalowych.
W pracy wyróżnia nas szacunek do klienta i jego historii życia.

Swoją pracę poddajemy stałej superwizji.

Oferta


Oferujemy Państwu:

 • terapię traumy EMDR (zalecana przez WHO)
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje pedagogiczne
 • konsultacje z zakresu Integracji Sensorycznej
 • interwencję kryzysową w sytuacjach różnych kryzysów życiowych.

Pracujemy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. W zależności od Państwa potrzeb wydajemy opinie i prowadzimy szkolenia oraz warsztaty.

Nasi specjaliści


Monika Robakiewicz-Wiśnicka


Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR I i II stopnia, behawioralny, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopień, Oligofrenopedagog, Interwent kryzysowy

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, certyfikowanym terapeutą EMDR, behawioralnym i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz interwentem kryzysowym z długoletnim doświadczeniem. W Pracowni Terapeutycznej „Punkt” pracuję z osobami borykającymi się z depresją, lękami, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, PTSD, Complex PTSD.

W swojej pracy wykorzystuję różne metody terapeutyczne dostosowując je do potrzeb indywidualnych swoich pacjentów. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzinami w zależności od potrzeb. Przykładam dużą wagę do znalezienia przyczyn zgłaszanych problemów i ich rozwiązań długofalowych. Jestem założycielką Pracowni Terapeutycznej „Punkt”. Dokładam wszelkich starań do jakości usług świadczonych przez naszych specjalistów, kładąc duży nacisk na stałą współpracę zespołu i podnoszenie kwalifikacji zgodnie z najnowszymi technikami pracy terapeutycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR Europe oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, a także współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2009).

Misja:

Największą wartością jest dla mnie drugi człowiek. Sprawia mi ogromną przyjemność i zaszczyt towarzyszenia pacjentom podczas procesu terapeutycznego w drodze do zmiany ku lepszemu życiu.

Zajmuję się:

 • pracą z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami dysocjacyjnymi,
 • pomocą osobom doświadczającym różnych kryzysów życiowych takich jak, rozwód, utrata sensu życia, choroba, strata bliskiej osoby,
 • pracą z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami rozwoju, ADHD, autyzmem,
 • pracą z rodzicami doświadczającymi różnych trudności wychowawczych z dziećmi,
 • pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • pomocą osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, po doświadczeniach traumatycznych,
 • pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi po doświadczeniach traumatycznych,
 • diagnozą i poradnictwem psychologicznym,
 • szkoleniami kadry pedagogicznej,

Kwalifikacje:

 • Psychologia studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Specjalizacja z terapii systemowej
 • Specjalizacja z przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci
 • Kursy z oligofrenopedagogiki i pedagogiki
 • Terapia behawioralna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień
 • Terapia EMDR I i II stopień

Szkolenia z terapii EMDR o tematyce:

 • trauma złożona w EMDR
 • praca z dziećmi w podejściu EMDR
 • praca z pacjentem psychotycznym w EMDR
 • praca z parami w podejściu EMDR
 • trauma złożona, dysocjacja w podejściu EMDR
 • praca z żałobą w podejściu EMDR

Szkolenia z zakresu:

 • diagnozy zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i mlodzieży
 • zaburzeń dysocjacyjnych
 • leczenia złożonych zaburzeń pourazowych
 • pracy z dziećmi i młodzieżą
 • diagnozy i terapii zaburzeń zespołu więzi
 • treningu umiejętności społecznych
 • treningu uważności
 • liderów grup treningu family connections z terapii dialektyczno-behawioralnej dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza

Kontakt:
tel. 604-072-789
e-mail: psychotraumatolog.punkt@gmail.com

Magdalena Ossowska


Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, współzałożycielka Pracowni Terapeutycznej „Punkt”.

W pracowni terapeutycznej „Punkt” pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi. Pomagam w uporaniu się z kryzysami oraz przeżyciami traumatycznymi. Pracuję w obszarze lęku, depresji, zaburzeń osobowości. Wspieram rodziców oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD oraz spektrum autyzmu.

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowo posiadam certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej.
Ukończyłam psychologię oraz psychotraumatologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie wielu szkoleń z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz z terapii traumy prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR, a także członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Pracuję wykorzystując różne podejścia terapeutyczne w zależności od potrzeb indywidualnych moich Klientów. W pracy wykorzystuję terapię systemową, poznawczo-behawioralną, terapię traumy i EMDR. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję superwizji.

Prócz praktyki prywatnej wspieram dzieci oraz osoby dorosłe w prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo biorę udział w projekcie finansowanym przez MCPS Seniorzyjuniorzy.pl – prowadzenie szkoleń oraz warsztatów w województwie mazowieckim dla seniorów. Wspieram również Lotnisko Chopina jako interwent kryzysowy.

Kontakt:
tel. 607-936-333
email: ossowska.magdalena@gmail.com

Katarzyna Stempkowicz


Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR I i II stopnia, współzałożycielka Pracowni Terapeutycznej „Punkt”

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR. Pracownia Terapeutyczna „Punkt” jest miejscem gdzie pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju i samooceny, lęków, depresji, a także zmagającymi się z trudnościami powstałymi w wyniku wydarzeń traumatycznych, kryzysów, traumatycznego rozwoju.
Podążając za zgłaszanymi problemami staram się dotrzeć do przyczyny trudności i adekwatnie towarzyszyć w odnajdowaniu poczucia równowagi i radości z życia.

Ukończyłam psychologię oraz studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Kompetencje terapeutyczne zdobyłam w ramach szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, do którego należę. Podnoszę systematycznie swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, pracę poddaję superwizji.

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają:

 • trudności emocjonalnych, relacyjnych, społecznych w następstwie traumatycznych zdarzeń
 • skutków zadniedbania, przemocy, dorastania w dysfunkcyjnym środowisku
 • konsekwencji długofalowego stresu, napięcia i lęku
 • zaburzeń dysocjacyjnych, osobowości
 • depresji, zaburzeń nastroju, odżywiania, snu, psychosomatycznych
 • trudności w kontaktach społecznych, bliskich relacjach
 • kryzysu życiowego (rozwód, strata bliskiej osoby), utraty sensu życia
 • konfliktów wewnętrznych, trudności w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • trauma złożona w podejściu EMDR
 • rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych
 • EMDR w leczeniu depresji
 • dysocjacja i asocjacja części osobowości
 • leczenie złożonych zaburzeń pourazowych
 • zespół zaburzenia więzi
 • EMDR i ciężka choroba psychiczna
 • EMDR w terapii uzależnień
 • EMDR w pracy z parami
 • EMDR w pracy z dziećmi
 • zachowania autoagresywne

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne.

Kontakt:
tel. 603-744-899
email: katarzyna.stempkowicz@psychotraumatolog-terapia.pl

Maria Pataj-Suchecka


Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (I stopień)

„Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może zostać zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni.”

Dalajlama

Cel pracy: Chciałabym towarzyszyć ludziom w odnajdywaniu drogi do dzisiaj.

Specyfika pracy:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa dla osób i rodzin doświadczających traumy po zdarzeniach takich jak: śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, klęska żywiołowa, wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie
 • Rozpoznawanie doświadczenia traumatycznego, oraz jego następstw w postaci: stresu pourazowego, zaburzeń psychosomatycznych, autoagresji, samookaleczeń, zaburzeń emocjonalnych
 • Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób doświadczających skutków traumy oraz ich rodzin
 • Wspieranie pacjenta w rozwoju jego umiejętności społecznych oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych

Jestem psychologiem (ukończyłam Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie z wyróżnieniem), psychotraumatologiem, certyfikowanym terapeutą EMDR, oraz certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (ukończyłam pierwszy etap dwustopniowych studiów podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej z wynikiem celującym).
W swojej pracy stosuję także Procedurę Przedłużonej Ekspozycji, Ekspozycyjną Terapię Narracyjna, oraz Procedurę Przetwarzania Poznawczego. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz biorę udział w konferencjach naukowych. Ukończyłam terapię własną oraz jestem pod stałą superwizją.

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • Testy apercepcji tematycznej,
 • Dialog motywujący,
 • Genogram,
 • Komunikacja niewerbalna,
 • Interwencja w sytuacjach nagłych,
 • Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne,
 • I i II stopień szkolenia podstawowego EMDR Europe,
 • Interwencje w sytuacjach nagłych – próby samobójcze, epizody psychotyczne,
 • Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji,
 • Trauma złożona w podejściu EMDR,
 • „Kogo w sobie szukamy” – dysocjacja i asocjacja – praca z częściami osobowości,
 • Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych,
 • Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia,
 • EMDR – Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (faza I),
 • EMDR i ciężka choroba psychiczna,
 • Terapia EMDR w pracy z parami,
 • Terapia EMDR w pracy z dziećmi,
 • Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy,
 • Traumy interpersonalne w terapii EMDR – dr Anna Rita Verardo
 • Trauma złożona w terapii EMDR – Dolores Mosquera
 • Konferencja ESTD pt: Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina
 • Diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży – Renee Marks
 • Rozwój traumatyczny a choroba. EMDR w Psychoonkologii, most pomiędzy umysłem a ciałem – Elisa Faretta
 • Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby – Antonio Onofri
 • Trauma złożona, dysocjacja i EMDR – dr Anabel Gonzalez

Prywatnie jestem mężatką od 19 lat oraz matką nastolatka.

Kontakt:
tel. 696-971-211
e-mail: mpatajsuchecka@gmail.com

Anna Klimkowicz


Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR, a także podczas studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii.

Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR, a także członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jako psychotraumatolg zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków. Udzielam wsparcia i pomagam w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym i poznawczym.

Aktualnie biorę udział w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji, podlegam stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Kontakt:
tel. 502-206-076
e-mail: terapia@annaklimkowicz.pl

Anna Lewandowska


Psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR I i II stopnia, psychoterapeutką systemową w trakcie całościowego szkolenia systemowego (terapia par i rodzin) organizowanego przez WTTS w Poznaniu akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam psychologię kliniczną oraz podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Uprawnienia terapeutyczne I i II stopnia w zakresie terapii traum oraz innych zaburzeń psychicznych metodą EMDR uzyskałam na szkoleniach prowadzonych przez międzynarodowych trenerów EMDR.

Pomagam ludziom poradzić sobie z konsekwencjami zdarzeń traumatycznych i praca w tym zakresie stanowi trzon mojej specjalizacji i zainteresowań. Pracuję z osobami dorosłymi w terapii indywidualnej i par oraz z rodzinami. W swojej pracy łączę metody różnych nurtów terapeutycznych, w tym terapii schematu oraz elementy pracy z ciałem, takie jak ćwiczenia uwalniające od traumy i stresu znane pod nazwą TRE® (Trauma Releasing Exercises). Swoją pracę systematycznie superwizuję.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • Podstawowy Kurs Terapii Schematu
 • ACT w Terapii Traum
 • Praca z parami w podejściu EMDR
 • Terapia uzależnień w podejściu EMDR
 • Praca z pacjentem psychotycznym w podejściu EMDR
 • Trauma złożona w terapii EMDR
 • Praca z żałobą w podejściu EMDR

Kontakt:
tel. 501-536-722
e-mail: bezpiecznyrytm@gmail.com

Sylwia Monika Majewska


Psycholog, terapeuta EMDR, terapeuta TSR, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych, psychoedukator i oligofrenopedagog

W Pracowni Terapeutycznej Punkt prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych, MDDA i DDA, osób z problemami lękowymi, depresyjnymi, niską samooceną, kłopotami interpersonalnymi, traumami, sytuacjami kryzysowymi, żałobą oraz osobom, które chcą się rozwijać i skutecznie poprawiać jakość swojego życia.

Prowadzę grupy terapeutyczne, grupy wsparcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców.

W terapii wykorzystuję formy aktywne, takie jak psychorysunek, psychodrama czy formy teatralne. Prowadzę relaksacje, wizualizacje, treningi oddechowe, trening antystresowy, trening asertywności, wedle potrzeb.

Wierzę, że każdy człowiek posiada zasoby, dzięki którym może wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu.

Z radością towarzyszę moim klientom w drodze do rozwoju oraz zdrowego i satysfakcjonującego funkcjonowania.

Misja:

Chcę pomagać dzieciom i młodym ludziom we wkraczaniu w dorosłe życie w dobrostanie psychicznym, aby umieli jak najlepiej funkcjonować wykorzystując swój potencjał. Równie ważne jest dla mnie wspieranie osób dorosłych na każdym etapie życia, w drodze do osiągania zadowolenia, radości i spokoju.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pomocy psychologicznej i terapii osób dorosłych, młodzieży, dzieci, par i rodzin.

Praca na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej jednego z warszawskich szpitali dała mi doświadczenie w pomocy terapeutycznej osobom z diagnozami zaburzeń psychotycznych i depresyjnych. Dzięki niej miałam okazję szlifować umiejętność prowadzenia terapii i warsztatów grupowych oraz obserwować jak znakomite przynoszą efekty. W integracyjnej świetlicy socjoterapeutycznej jednego z warszawskich stowarzyszeń pracowałam jako kierownik, psycholog dziecięcy i rodzinny. Prowadziłam warsztaty, terapię indywidualną i grupową dzieci, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców. Współpracowałam z warszawskimi żłobkami i stowarzyszeniami, gdzie prowadziłam warsztaty dla rodziców. Prowadziłam Psychologiczny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Kwalifikacje:

 • Studia psychologiczne na kierunku klinicznym Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie
 • Specjalizacja z obszaru stresu
 • Specjalizacja z zakresu interwencji terapeutycznych w psychoterapii
 • Terapia EMDR I i II stopień
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień
 • Certyfikat Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie
 • Kwalifikacje do pracy z MDDA i DDA
 • Kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki i pedagogiki
 • Terapia dzieci w podejściu TSR

Szkolenia:

 • Trauma złożona w EMDR
 • Trauma interpersonalna w EMDR
 • Rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych w podejściu EMDR
 • Diagnozowanie złożonych zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży
 • Praca z żałobą w podejściu EMDR
 • Covid SPC-C EMDR Procedure – pomoc EMDR w dobie pandemii
 • Psychoedukacja metodami aktywnymi. Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, SWPS
 • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA, Stowarzyszenie OD-DO
 • Kids’ Skills – Dam radę!, LETSR – Labolatorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” Adele Faber i Elaine Mazlish

Kontakt:
tel. 604-947-859
e-mail: smajewska@op.pl

Marek Dzido


Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

Jestem psychologiem, dyplomowanym coachem ICF, psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnie ze standardami The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) z doświadczeniem w pracy z osobami zmagającymi się z różnymi trudnościami życiowymi, w dużej mierze z zaburzeniami psychicznymi.
Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym, jako psycholog i psychoterapeuta. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym. W zależności od zgłaszanego problemu współpracuję ze swoimi klientami na bazie ich zachowań, albo nad ich sposobem myślenia. Jestem praktykującym cochem rozwoju kompetencji osobistych. Prowadzę warsztaty w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwoju umiejętności interpersonalnych (m.in. z obszaru komunikacji, motywacji, rozwoju silnych stron i kariery zawodowej, budowania zespołu). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB), które skupa profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi.

Misja:
Zawsze chciałem być blisko ludzi i pomagać drugiemu człowiekowi. Wykorzystuję do tego swoje przygotowanie oraz wykształcenie a także chęć rozwijania innych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Specjalizuję się w pomocy dla:

 • osób cierpiących na depresję, zaburzenia nerwicowe, lękowe, związane ze stresem (fobie społeczne, fobie proste, napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno–kompulsyjne, PTSD), osób z zaburzeniami psychicznymi (np. schizofrenia, CHAD), a także osób z zaburzeniami osobowości (w szczególności: Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline),
 • wspieraniem innych w dążeniu do celu,
 • pomaganiem w odkrywaniu, rozwijaniu i wykorzystaniu mocnych stron,

Cenię sobie:

 • poczucie humoru,
 • wrażliwość na innych ludzi,
 • fachowość i kompetencje,
 • uczciwość i prawdomówność,
 • autentyczność w relacji z drugim człowiekiem,
 • poszanowanie i godność drugiego człowieka

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie z psychologii na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej – w procesie certyfikacji,
 • Studia Zawodowe Coachingu: Szkoła Coachingu ACSTH ICF – Mukoid Institute’s Professional Coach Training, certyfikowana przez ICF – ICF Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)™,
 • Szkoła Team Coachingu Beaty Rycembel i Joanny Zawady-Kubik – TEAM COACHING LAB we współpracy z Coaching Center, także certyfikowana przez ICF Szkołę coachingu przygotowującą do akredytacji przez International Coach Federation,
 • Kurs języka migowego (poziom A2)

Zainteresowania: psychologia pozytywna, psychologia motywacji, wędrówki po szlakach i smakach Italii, tenis stołowy

Prowadzę psychoterapię dla dorosłych i młodzieży oraz grupę wsparcia

Kontakt:
tel. 507-177-600
e-mail: marek.dzido@procoach.waw.pl