O nas


Pracownia terapeutyczna „Punkt” to miejsce stworzone w celu niesienia profesjonalnej i kompleksowej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzyliśmy bezpieczną i kameralną przestrzeń, w której znajdą Państwo profesjonalne wsparcie. Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się pracą z traumą u osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Kładziemy duży nacisk na współpracę zespołu. Wykorzystujemy nowoczesne metody terapeutyczne poparte badaniami naukowymi oraz zalecanymi przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) min. EMDR, terapię poznawczo-behawioralną. Zajmujemy się pracą z osobami doświadczającymi traum na różnych etapach swojego życia. Swoją pracę opieramy na całościowym podejściu do klienta, szukając źródła doświadczanych trudności i ich rozwiązań długofalowych.
W pracy wyróżnia nas szacunek do klienta i jego historii życia.

Swoją pracę poddajemy stałej superwizji.

Oferta


Oferujemy Państwu terapię traumy min. EMDR (zalecane przez WHO) konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz z zakresu Integracji Sensorycznej. Interwencję kryzysową w sytuacjach różnych kryzysów życiowych. Pracujemy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. W zależności od Państwa potrzeb wydajemy opinie i prowadzimy szkolenia oraz warsztaty.

Nasi specjaliści


Monika Robakiewicz-Wiśnicka


Psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR I i II stopnia, behawioralny, Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II stopień, oligofrenopedagog, interwent kryzysowy

Jestem psychologiem dziecięcym z trzynastoletnim doświadczeniem. Pracuję z osobami borykającymi się z różnymi trudnościami życiowymi, w swojej pracy wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne dostosowujące je do potrzeb indywidualnych swoich pacjentów. W pracy korzystam min. z terapii systemowej, poznawczo-behawioralną, skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii traumy i EMDR. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Misja:
Największą wartością jest dla mnie drugi człowiek. Sprawia mi ogromną przyjemność i zaszczyt towarzyszenie pacjentom podczas procesu terapeutycznego w drodze do zmiany ku lepszemu życiu.

Zajmuję się:

 • pomocą osobom doświadczającym różnych kryzysów życiowych takich jak, rozwód, utrata sensu życia, choroba, strata bliskiej osoby,
 • pracą z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami rozwoju, ADHD, autyzmem,
 • pracą z rodzicami doświadczającymi różnych trudności wychowawczych z dziećmi,
 • pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy fizycznej i psychicznej, z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, po doświadczeniach traumatycznych,
 • pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi po doświadczeniach traumatycznych,
 • diagnozą i poradnictwem psychologicznym,
 • szkoleniami kadry pedagogicznej,

Kwalifikacje:

Specjalizacja z terapii systemowej

Specjalizacja z przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci

kursy z oligofrenopedagogiki i pedagogiki

Terapia behawioralna

Interwencja kryzysowa

Psychotraumatologia

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień

Terapia EMDR I i II stopień, trauma złożona, praca z dziećmi w podejściu EMDR, praca z pacjentem psychotycznym w EMDR

Kontakt:
tel. 604-072-789
e-mail: robakiewiczmonika@gmail.com

Sylwia Monika Majewska


Psycholog, terapeuta II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener umiejętności psychospołecznych. Pedagog i oligofrenopedagog.

Specjalizuje się w krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pracuje indywidualnie, grupowo, z parami, rodzicami i rodzinami. Prowadzi grupy, warsztaty i wykłady. Klientom towarzyszy we wprowadzaniu w życie trwałych pozytywnych zmian opartych na ich zasobach, prowadzących w krótkim czasie do zdrowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w różnych obszarach życia.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Ukończyła kierunek kliniczny na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikat trenerski uzyskała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Umiejętności terapeutyczne doskonaliła na kursach Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2009).

Misja: Wspomaganie Klientów w dążeniu do polepszania jakości swojego życia.

Motto: Im bardziej kierujesz się swoim prawdziwym „ja”, tym szybciej wprowadzisz w życie pożądane przez siebie zmiany. Poznaj siebie i zdobywaj to, czego naprawdę chcesz.

Kontakt:
tel. 604-947-859

Maria Pataj-Suchecka


Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta EMDR

„Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może zostać zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni.”

Dalajlama

Cel pracy: Chciałabym towarzyszyć ludziom w odnajdywaniu drogi do dzisiaj.

Specyfika pracy:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa dla osób i rodzin doświadczających traumy po zdarzeniach takich jak: śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, klęska żywiołowa, wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie
 • Rozpoznawanie doświadczenia traumatycznego, oraz jego następstw w postaci: stresu pourazowego, zaburzeń psychosomatycznych, autoagresji, samookaleczeń, zaburzeń emocjonalnych
 • Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób doświadczających skutków traumy oraz ich rodzin
 • Wspieranie pacjenta w rozwoju jego umiejętności społecznych oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem oraz certyfikowanym terapeutą EMDR. W swojej pracy stosuję także Procedurę Przedłużonej Ekspozycji, Ekspozycyjną Terapię Narracyjna, oraz Procedurę Przetwarzania Poznawczego. Od października rozpoczynam także Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz biorę udział w konferencjach naukowych. Pracuję nad sobą w terapii własnej oraz jestem pod stałą superwizją.

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • Testy apercepcji tematycznej,
 • Genogram,
 • Komunikacja niewerbalna,
 • Interwencja w sytuacjach nagłych,
 • Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne
 • Dialog motywujący
 • Complex trauma. Praca w podejściu EMDR
 • Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych

Prywatnie jestem mężatką od 16 lat oraz matką nastolatka.

Umawiam się na spotkanie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym:
tel. 696-971-211
e-mail: mpatajsuchecka@gmail.com

Serdecznie zapraszam.

Magdalena Ossowska

Psychologia towarzyszy mi od najmłodszych lat jako zainteresowanie, książka, obserwacja i życiowa pasja. Największa i jedyna. Jestem mamą 10 – letniego synka z orzeczeniem, który po zmianie kilku szkół, w chwili obecnej zdobywa wyróżnienia za naukę oraz za zachowanie, należy do samorządu szkolnego i ma grupkę serdecznych znajomych. To jest moje największe osiągnięcie i duma – jako mamy i jako psychologa, który musiał czasami schować swoją wiedzę i pracować z dzieckiem samą miłością, empatią, pokorą i szacunkiem…

Ukończyłam psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz Studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Posiadam certyfikat Terapeuty EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz odbyłam szereg specjalistycznych szkoleń dotyczących pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jestem terapeutą SI.

Praca z dziećmi i obserwacja zachodzących w Nich zmian, to moja największa satysfakcja życiowa.

Kontakt:
tel. 607-936-333

Katarzyna Stempkowicz


Psycholog, Psychotraumatolog, terapeuta EMDR

„Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. To, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.”

Nick Vujicic

„Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób, co możesz!”

Artur Ashe

Misja:
Jestem głęboko przekonana że każdy człowiek posiada własny potencjał, który pozwala na pokonywanie pojawiających się trudności. Moim zadaniem jest pomoc w odkrywaniu go oraz wspieranie w odzyskiwaniu jego pełni.

Umiejętności i kompetencje zawodowe zdobywam w ramach szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (do którego należę), rekomendowanych przez EMDR EUROPE. W ramach spełniania standardów pracy terapeutycznej i rozwoju zawodowego pracuję nad sobą m.in. uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, poszerzających wiedzę i umiejętności oraz korzystam regularnie z superwizji, prowadzonej przez uprawnionych specjalistów.

Prowadzę terapię osób dorosłych, które doznały incydentalnej lub długofalowej traumy czy też innych negatywnych wydarzeń, skutkujących silnym stresem. Celem pracy jest poradzenie sobie z zaistniałą, obciążającą sytuacją, przywrócenie równowagi psychicznej i poczucia satysfakcji z życia.

Udzielam wsparcia osobom które doświadczają:

 • zaburzeń w następstwie traumatycznych zdarzeń takich jak: wypadek, katastrofa naturalna, gwałt, przemoc, wykorzystanie seksualne, śmierć bliskiej osoby
 • zaburzeń związanych ze skutkami traum złożonych
 • nawracających wspomnień traumatycznych doświadczeń
 • stałego napięcia i lęku
 • konsekwencji długofalowego stresu
 • skutków zaniedbania, przemocy, dorastania w dysfunkcyjnym środowisku
 • trudności związanych z utratą bliskiej osoby
 • trudności w kontaktach społecznych, bliskich relacjach
 • zaburzeń nastroju, odżywiania, snu, psychosomatycznych
 • kryzysu, załamaniu systemu wartości
 • konfliktów wewnętrznych w procesie rozwoju osobistego
 • przeszkód w korzystaniu w pełni z zasobów osobowościowych
 • trudności w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia w obszarze osobistym i społecznym

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, na które można się umówić korzystając z:
tel. 603-744-899

lub

e-mail: Katarzyna.Stempkowicz@psychotraumatolog-terapia.pl

Marek Dzido


Psycholog, psychoterapeuta, coach

Jestem psychologiem, dyplomowanym coachem ICF, psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnie ze standardami The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) z doświadczeniem w pracy z osobami zmagającymi się z różnymi trudnościami życiowymi, w dużej mierze z zaburzeniami psychicznymi.
Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym, jako psycholog i psychoterapeuta. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym. W zależności od zgłaszanego problemu współpracuję ze swoimi klientami na bazie ich zachowań, albo nad ich sposobem myślenia. Jestem praktykującym cochem rozwoju kompetencji osobistych. Prowadzę warsztaty w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwoju umiejętności interpersonalnych (m.in. z obszaru komunikacji, motywacji, rozwoju silnych stron i kariery zawodowej, budowania zespołu). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB), które skupa profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi

Misja:
Zawsze chciałem być blisko ludzi i pomagać drugiemu człowiekowi. Wykorzystuję do tego swoje przygotowanie oraz wykształcenie a także chęć rozwijania innych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Specjalizuję się w pomocy dla:

 • osób cierpiących na depresję, zaburzenia nerwicowe, lękowe, związane ze stresem (fobie społeczne, fobie proste, napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno–kompulsyjne, PTSD), osób z zaburzeniami psychicznymi (np. schizofrenia, CHAD), a także osób z zaburzeniami osobowości (w szczególności: Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline),
 • wspieraniem innych w dążeniu do celu,
 • pomaganiem w odkrywaniu, rozwijaniu i wykorzystaniu mocnych stron,

Cenię sobie:

 • poczucie humoru,
 • wrażliwość na innych ludzi,
 • fachowość i kompetencje,
 • uczciwość i prawdomówność,
 • autentyczność w relacji z drugim człowiekiem,
 • poszanowanie i godność drugiego człowieka

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie z psychologii na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej – w procesie certyfikacji,
 • Studia Zawodowe Coachingu: Szkoła Coachingu ACSTH ICF – Mukoid Institute’s Professional Coach Training, certyfikowana przez ICF – ICF Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)™,
 • Szkoła Team Coachingu Beaty Rycembel i Joanny Zawady-Kubik – TEAM COACHING LAB we współpracy z Coaching Center, także certyfikowana przez ICF Szkołę coachingu przygotowującą do akredytacji przez International Coach Federation,
 • Kurs języka migowego (poziom A2)

Zainteresowania: psychologia pozytywna, psychologia motywacji, wędrówki po szlakach i smakach Italii, tenis stołowy

Prowadzę psychoterapię dla dorosłych i młodzieży oraz grupę wsparcia

Kontakt:
tel. 507-177-600
e-mail: marek.dzido@procoach.waw.pl